TREVO ry:n työryhmät

Työryhmät valmistelevat hallitusta varten esityksiä ja toimeenpanevat päätöksiä käytännössä.

Tällä hetkellä toimii järjestö-, johtajuus- viestintä-, koulutus- ja viestintä- sekä edunvalvontatyöryhmät.

Perustamme tarvittaessa muita työryhmiä.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan, ota yhteyttä sähköpostiin viestinta@trevo.fi